Nejstarší část Napajedel

Původní osada se rozkládala na ostrově mezi rameny řeky Moravy. Stávala zde tvrz a kaple, ve které byla kolem roku 1625 pohřbena hraběnka Maria Thurzovna. 

Původní osada na ostrově v řece Moravě
Tvrz na ostrově a kaple

Název Na Kapli

Podle této kaple, která se propadla do vody, dostala jméno celá čtvrť města.

V husitských nebo uherských válkách byla původní tvrz na ostrově s tamější zástavbou zničena.

„Historie nejsou jen data, místa a války. Jsou to především lidé, kteří zaplňují volný prostor mezi nimi.“


Jodi Picoult